PMEG 2023

39.1.21. IV

Ekssufikso en kelkaj vortoj por kapabloj kaj emoj: agresiva, progresiva, konservativa, pasiva.

Vera sufikso «

“Pova, kapabla”. Sufiĉe ofte uzata kiel vera sufikso: produkti produktiva = “tia, ke oni povas (multe) produkti”, senti sentiva, pagi pagiva, krei kreiva. Oni atentu, ke IV ne estas ĝenerale konata. Preferindaj estas kunmetaĵoj kun EM aŭ kun POV kaj KAPABL aŭ eĉ simplaj A-vortoj: produktema, sentema, sentokapabla, pagipova, pagpova, pagopova, kreema, krepova, produkta, senta, krea k.t.p. Ne malofte IV estas misuzata kiel malplena A-vortiga sufikso, precipe kreiva ofte estas misuzata anstataŭ krea sen rilato al povo aŭ kapablo.