Persone

Ĉu al paca cel’?

muziko: Bertilo
teksto: Bertilo & Per Ola

La Urso rampas en la polvo de la ter’
La Aglo ŝvebas super li en la ĉiel’
Ĉu al paca cel’?

Jen fabelo pri Aglo kaj Granda Urs’
kiuj ege kvereladis pri la pac’
Urso timegis pro la beko de la bird’
kaj Aglo teruriĝis pro la ursungeg’

Aglo loĝis alte sur la monta pint’
kaj Urso en profunda kaverneg’
En la spaco regis Aglo super ĉiu bird’
sur la grundo estis reĝo Granda Urs’

Sed kreskis la teruro en la bestetar’
Tiraneco iĝis tre kutima vort’
Ĉiu birdo timis punon de l’ aera reĝ’
La terbestoj suferadis pro la urssubprem’

Oni plendis kaj postulis finon al l’ frenez’
“Mi ne plu povas elteni”!, kriis mus’
Estis manifestacioj de la paserar’
“Ne la ungoj kaj al beko kaj batal’!”

La reĝoj ekkomprenis ke maturis temp’
por solvado de la fisituaci’
Ili iris por diskuti pri la problemeg’
sur insulo ĉirkaŭita de la mar’

Ĉiu volis ke l’ alia por la trankvilec’
cedu iom de la akro kaj fier’
sed l’ alia ĉiam diris ke necesas ja
iomege por protekto de la pac’

Birdo Granda nun proponis ke la Urso tuj
tondu for la ungojn de la dekstra pied’
“Tute bone!”, diris Urso, “se fortondas vi
saman nombron de l’ maldekstra ungegar’”

“Sed memoru pri l’ pigino kaj la aĉa peg’!”
diris Urso nun en malkontenta ton’
“Ĉu ne ili estas membroj de la birda klan’?
Ankaŭ ili devus tondi sin, ĉu ne?”

La peg-ungeg’ - protektas vin - atakas min - La pig-timig’
Blekis Aglo kun aplombo: “Tio estas ja
por diskuti inter vi kaj tiuj du”

La kverelo daŭris tagon sur la mara insulet’
eĉ al la vespera mallumiĝ’
La postuloj de l’ Baleno ne alvenis ĉar
La diskuto estis fore de la strand’

Tamen fine estis iom da interkonsent’
Reciproka tondado de ungar’
Sed la Urso ekblekegis: “Hej, atendu nun!
Estas granda diferenco inter ni!”

Vi ’stas birdo, mi ’stas urso, povas flugi vi
dum mi rampas en la polvo de la ter’
Mi postulas ke vi tondu ankaŭ plumojn for
Vi ne ŝvebu en la spaco super mi

Sed Aglo tro fieris pri la spacflugad’
kiu estu garantio kaj protekt’
ke Urso ne havigu novajn ungojn tuj
La diskuto ĉesis en malamikec’